Skip to main content

Profile details

Publikationen

  • The Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016 The Commission’s State Aid Control over Renewable Energy Stimulation Measures Reinforced Case T-47/15 Germany v. Commission

  • Een beetje merkbaar mag wel; een reactie op de column van Paul Glazener, Markt en Mededinging, 2016 Hoe merkbaar moet het zijn?

  • (ed. VerLoren van Themaat/Reuder), contributor chapters on art. 102 TFEU and art. 106 TFEU, Edgar Elgar, 2015 European Competition Law: a case commentary

  • noot bij CBB-uitspraken inzake Boomkwekerijen Markt en Mededinging, 2014 '‘Aan een boom zo vol geladen …’'

  • (red. VerLoren van Themaat/Reuder), contributor chapters on abuse of dominance and market distorting state activities, Kluwer 2012 Nederlands Mededingingsrecht 2012/2013

  • Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2012 Aansprakelijkheid moeder en recidive - Rechter eist zorgvuldigheid bij toepassen mededingingsrechtelijk ondernemingsbegrip

  • Marge-uitholling onder de Sherman Act Markt en Mededinging, 2009