Skip to main content

Profile details

Publikationen

 • Handboek Enquêterecht (VDHI nr. 175) 2022/19 Afwijzing van het enquêteverzoek

 • VDHI nr. 178 Kroniek uitkoop en geschillenregeling 2021

 • toetsingsnorm bij ontheffingsverzoek OK-bestuurder JOR 2021/271 onder OK 23 juni 2021

 • Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk, May 31, 2021 Linders/Hofstee, PCM en Estro De ontwikkelingen op het gebied van tegenstrijdig belang in de context van de private equity-praktijk (Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk)Linders/Hofstee, PCM en Estro De ontwikkelingen op het gebied van tegenstrijdig belang in de context van de private equity-praktijk

 • IVOR nr. 123, 2021/11 Een goede voorbereiding is het halve werk: het besluitvormingsproces, voorbereiding en vastlegging van besluiten en tegenstrijdig belang in de voorbereidingsfase (Bestuursbesluiten

 • Vereniging Corporate Litigation 2019-2020 (VDHI nr. 165) Kroniek enquêterecht 2019

 • Diversiteit (VDHI nr. 161) 2020/17 Silver bullet, golden skirts, trickle down? Verschillende kanten en (on)waarschijnlijke effecten van genderquota in Boek 2 BW

 • Jun 9, 2019 JOR 2019/279 onder OK 8 juni 2019 (bescherming OK-functionaris tegen kosten van verweer)JOR 2019/279 onder OK 8 juni 2019

 • Ondernemingsrecht 2019/103, Mar 8, 2019 NCC. Uitwinning pandrecht op aandelen. Verzoek pandhouder aan NCC-voorzieningenrechter om toestemming onderhandse verkoop ex artikel 3:251 lid 1 BW (Ondernemingsrecht 2019/103)NCC. Uitwinning pandrecht op aandelen. Verzoek pandhouder aan NCC-voorzieningenrechter om toestemming onderhandse verkoop ex artikel 3:251 lid 1 BW

 • Sep 17, 2018 Europese initiatieven voor collectief schadevergoedingsrecht (Ondernemingsrecht 2018/105)

 • Jan 1, 2017 Tweede fase enquêteprocedure Meavita-concern (Ondernemingsrecht 2017/50)

 • Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk · Jul 1, 2014 De (on)mogelijkheden van de Ondernemingskamer ten aanzien van door haar benoemde functionarissenDe (on)mogelijkheden van de Ondernemingskamer ten aanzien van door haar benoemde functionarissen

 • Aansprakelijkheid van bestuurders voor schending van de financiële toezichtswetgeving, gepubliceerd in de bundel Aansprakelijkheid in de financiële sector · Sep 1, 2013 Aansprakelijkheid van bestuurders voor schending van de financiële toezichtswetgevingAansprakelijkheid van bestuurders voor schending van de financiële toezichtswetgeving

 • Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk · Feb 1, 2013 Spaanse Villa’s (HR 23 november 2012, LJN BX 5881): externe bestuursaansprakelijkheid versus gewone onrechtmatige daad

 • Tijdschrift voor de ondernemingsrechtpraktijk · Mar 1, 2012 Converium; de eindbeschikking. Opnieuw een stap vooruit bij collectieve afwikkeling van internationale massaschade in Nederland!

 • Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk · Jan 1, 2011 Converium: een stap vooruit bij collectieve afwikkeling van internationale massaschade in Nederland?

 • Onderneming & Financiering · Jan 1, 2010 Dwaling als alternatief bij prospectusaansprakelijkheidDwaling als alternatief bij prospectusaansprakelijkheid